Gr / En  
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Πλωτές βάσεις ελλιμενισμού υδροπλάνων

Προορισμός: Ολοκληρωμένο πλωτό σύστημα για τον ελλιμενισμό υδροπλάνων σε θαλάσσιες περιοχές εντός και εκτός λιμένων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το σύστημα αποτελείται από:
  • Τον χώρο ελλιμενισμού που συγκροτείται από μοναδιαία τμήματα πλωτών προβλητών τύπο ΘΟΗ, που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους ώστε να διαμορφώσουν την απαραίτητη μορφή και μέγεθος του χώρου ελλιμενισμού για την απρόσκοπτη προσέγγιση ή παραμονή του υδροπλάνου και την από-επιβίβαση επιβατών.
  • Τις προσβάσεις προς τις πλωτές προβλήτες που μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και μέγεθος ανάλογα με τη διαμόρφωση της περιοχής εγκατάστασης. Οι ποικιλία των προσβάσεων και μεθόδων κατασκευής επιτρέπει την εγκατάσταση της βάσης σχεδόν παντού, είτε πρόκειται για κρηπιδώματα λιμένων, είτε για αδιαμόρφωτες βραχώδεις ή αμμώδεις ακτές.
  • Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών (αν απαιτείται από το έργο).
  • Τα δίκτυα εξυπηρέτησης περιλαμβανομένων καυσίμου, νερού, τροφοδοσίας ρεύματος, πυρό-σβεσης, φωτισμού και σήμανσης.
  • Τον αναγκαίο εξοπλισμό αντιμετώπισης ρύπανσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ειδικά απορροφητικά υλικά για ελαφρά καύσιμα, πλωτά φράγματα κλπ.).
  • Την εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού, όπως ανεμούρια, σήμανση υδατοδρομίων κλπ.
Πιστοποιητικά

Οι βάσεις υδροπλάνων συνοδεύονται από πιστοποιητικό από τον Ελληνικό Νηογνώμονα περί ασφαλούς ευστάθειας, πλευστότητας και αγκυροβολίας, καθώς και από το Γενικό Χημείο του Κράτους περί καταλληλότητας (μη τοξικότητας

Ημ/νια επεξεργασίας: 02/09/2011